REAL MADRID FONDACIJA PO PRVI PUT U SRBIJI

                                            

Real Madrid, svjetskı futbalski klub će po prvi put demonstrırati svoju futbalsku meteologiju za razvoj mladih igrača u Srbiji - Niš

                                                                       www.frmclinicsserbia.com 

 

                                                    

REAL MADRID CF 


Real Madrid, klub kojı je kreirao istoriju fudbala,
proglašen je od strane FIFA za ;Najboljı klub u 20.veku!

BE FREE FOOTBALL 


U saradnjı sa Be Free Football i Gamp D.O.O dovodi broj jedan fudbalski klub na svetu i svoju fudbalsku metodologiju u Srbiju po prvi put..